Kirjekonsepti Elias Simojoelle 11.12.1938

Kalle kertoi keskustelustaan Sinun kanssasi. Sen johdosta kerron omasta puolestani, että tarkoitukseni oli pyytää Sinulta selitystä eronpyyntösi yllättävän sanamuodon johdosta, mutta jätin sen kun kuulin, että olet loukkaantunut IKL:ään kohdistuneen toimenpiteen vuoksi, jolloin mitään kosketuskohtaa ei tietenkään olisi ollut olemassa. Minulla oli aihetta pelätä, että olet sekoittanut asiat, velvollisuudet ja ihmiset ja silloin on keskustelu persoonallisista suhteista tietääkseni toivoton.

Nyt kuulin Kallelta suureksi ilokseni, että et ole omaksunut pelkäämääni kantaa. Kysymys on vain siis siitä, että käsität minun henkilökohtaisesti loukanneeni Sinua. Mitä tulee siihen, että nimesi esiintyi V[altio] N[euvosto]n tiedonannossa, johtuu se asemastasi S[ini] M[usta] ja mustapaita-järjestöissä. Sitä oli mahdoton välttää. Se, että olisin sanonut Sinua raukkamaiseksi Kuopion jutun yhteydessä, ei luonnollisesti voi pitää paikkaansa. Luulen, että tiedät minun tuntevan Sinut niin hyvin, ettei moinen epäilys voisi tulla mieleenikään. Se, että arvostelin SM johtajia on Sinua edelleen pahastuttanut. Sinun isänmaallisia motiivejasi en ole hetkeäkään epäillyt, mutta juuri oikeiston taholta nousee suuri meteli. Quod licet Iovi, non licet bovi. Mikä sopii yhdelle, se ei sovi toiselle.

Oikeisto on ollut tähän asti innokkaimpana vaatimassa yhteiskunnanvastaisen kiihoituksen kurissapitämistä. Olen mieleni ylennykseksi lukenut keskusteluja Eduskunnassa v. 1929. Mikään toimenpide ei silloin ollut riittävän tehokas yhdistys- ja painovapauslain muuttamiseksi.

Nyt on oikeisto näiden perusoikeuksien innokkain puolustaja.

Mistä me löydämme syyn tähän merkilliseen kannanmuutokseen?

Eiköhän siitä, että silloin oli ajankohtainen äärimmäisen vasemmiston yhteiskunnanvastaisen kiihoituksen estäminen. Olen ollut ja olen eri mieltä valitsemastasi tiestä ja toiminnastasi nuorison johdattajana. Se, että aina ja edelleen kunnioitan isänmaallista tarkoitustasi, käy ilmi siitä, että sen merkitsen avoimesti paperille.

Henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi en ole tiedonantoani tarkoittanut, eikä se ole sitä ollut. Mutta jos palataan henkilökohtaisiin hyökkäyksiin, luulen, että siinä olet ollut ylivoimaisessa etuoikeutetussa asemassa. Kerran esittämäni lause heimoasiasta oli leikinlaskua, mutta jos luet - ja tee se todella, oikeassa nöyryydessä - eräät minua koskeneet eduskuntapuheeni, kirjoituksesi ja nyt eronpyyntösi, luulen, että Sinun on oltava enemmän nolona vanhan toverisi edessä kuin loukkaantunut.

Minä olen toiminut sillä tavalla, jonka käsitän paitsi velvollisuudekseni myös oikeaksi. Olen toiminut siinä mielessä, että työni vahvistaa valtakuntamme itsenäisyyttä. Käsitän, että panen alttiiksi paljon sellaista, joka on minulle arvokasta, mm. perheeni rakkaan ja vanhat toverisuhteet. Sinä olet ollut parhain toverini julkisten vastustajieni sankassa parvessa, se että Sinäkin katsoit voivasi erota eronpyyntösi osoittamalla tavalla, koski minuun. Olen valmis keskustelemaan kanssasi.