3.9.1943 eduskunnassa

VIROSTA SAAPUNEIDEN PAKOLAISTEN

KOHTELU

Kun eduskunnalle on suotu tilaisuus keskustella nykyisestä poliittisesta tilanteesta, en voi olla kiinnittämättä hallituksen huomiota Suomeen saapuneiden virolaisten pakolaisten kohteluun. Katson olevani siihen velvollinen mm. sen perusteella, että olen suomalaisvirolaisen yhdistyksen puheenjohtaja, seuran, jonka toiminta olosuhteiden pakosta on ollut keskeytyksissä v:sta 1940 lähtien.

Luultavasti jokainen eduskunnan jäsen ainakin pääkohdittain tietää, millaiset olot Virossa ovat viime aikoina vallinneet. Sen perusteella voidaan myös ymmärtää, että sadat virolaiset ovat paenneet salateitse Suomeen ja vielä useammat sitä yrittäneet. Täällä he ovat joutuneet poliisiviranomaisten käsiteltäviksi, kuten luonnollista onkin. Mutta se tapa, jolla heitä on täällä kohdeltu, on vastannut hyvin vähän sitä perinnäistä ystävyyttä, jolla Suomessa on tavattu tämän läheisen heimokansan jäsenet vastaanottaa. Valtiollinen poliisi on näyttänyt pikemminkin käsittäneen, että nämä poliittiset pakolaiset ovat poliittisia rikollisia, ja toiminut yleensä sen mukaisesti. Tiedetään esim. että tänne paennut virolainen on pyytänyt ja saanut Ruotsin hallitukselta maahantuloluvan, mutta Suomen valtiollinen poliisi on estänyt häntä matkustamasta Ruotsiin. (Eduskunnasta: Siivotonta!) Ja sekin tiedetään, että ennen kuin sanottu maasta matkustamista koskeva anomus valtiollisessa poliisissa ratkaistiin asiaan hankittiin sellaisen elimen kannanotto, jota asioiden käsittelyjärjestys meillä ei tunne. Olettaisin, että tapaus, jota tarkoitan, on jotakin tietä joutunut hallituksen tietoon, joten toimenpiteet valtiollisen poliisin ojentamiseksi sen taholta olisivat nähdäkseni olleet eivät vain tarpeelliset, vaan suorastaan välttämättömät.

Kuten siitä, mitä olen tässä esittänyt, voidaan havaita, en kohdista hallitusta vastaan mitään syytöstä virolaisten pakolaisten arvottomasta kohtelusta, mutta syytökseni suuntautuu sitä ankarammin valtiollisen poliisin ylintä johtoa vastaan. Se tapa, jolla tämä itsensä suvereeniksi tuntevan laitoksen johto on jo pitkähkön aikaa hoitanut tehtäviään, ei ole ollut herättämättä huolestumista Suomessa, ja myös ulkomailla on kiinnitetty tämän laitoksen omaan politiikkaan huomiota. Hallitukselle on syytä esittää hyvin vakava toivomus, että tarpeenmukainen muutos valtiollisen poliisin toiminnassa saadaan aikaan. Ja ellei niin tapahdu, on välttämätöntä palata tähän asiaan niin usein, että muutos todella saadaan aikaan. (Eduskunnasta: Oikein!)