Pääministeri Kekkonen: Tämä kysymys oli valtioneuvostossa käsiteltävänä silloin, kun tulo- ja menoarviota valmisteltiin, ja katsottiin, että se lisäys, joka tähän arviomäärärahana on esitetty, 450,000 markkaa, hyvin riittää sen tarkoituksen saavuttamiseksi, mitä täällä ed. Salmisen ehdotus tietää.